2η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Ιδιωτικού χαρακτήρα

Περιγραφή πρόσκλησης Υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και συγκεκριμένα από το Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 (CLLD/LEADER) του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) στα πλαίσια των παρακάτω δράσεων, ήτοι: 19.2.2 Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους…

Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλληνίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο («ΔΣ») της Φιλαρμονικής Σχολής Κεφαλληνίας («ΦΣΚ») κατά την συνεδρίαση του 5 Απριλίου 2023 αποφάσισε να προχωρήσει στην τμηματική υλοποίηση δράσεων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα CLLD/LEADER Κεφαλονιάς και Ιθάκης και ειδικότερα το Μέτρο 19.2.4.4 που αφορά την Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση αφορά την διοργάνωση “Μουσικών δρώμενων στο Αργοστόλι και…

Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων

Σύμφωνα με το καταστατικό του Φορέα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης» καλεί τους Εταίρους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα…

Ανακοίνωση για υπηρεσίες για τις ανάγκες του ΤΠ σε Δικηγόρο και Οικονομολόγο

Το Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης για τη στελέχωση της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Ανεξάρτητων Υπηρεσιών (Σ.Α.Υ.), με Οικονομολόγο και Δικηγόρο στο πλαίσιο υλοποίησης του υπομέτρου 19.4 μέχρι 31/12/2024, με τις κάτωθι αρμοδιότητες: A. Έναν (1) Π.Ε Οικονομικού με τις κάτωθι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις όπως απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο του…

Νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER 2023-2027 – Ξεκινούν οι διαβουλεύσεις με ΟΤΑ, φορείς και τοπικό πληθυσμό της Κεφαλλονιάς και Ιθάκης

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης Κεφαλλονιάς και Ιθάκης (ΟΤΔ Κεφαλλονιάς και Ιθάκης), μετά από απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΔΠ), ανακοινώνει δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023 – 2027. Για το λόγο αυτό, καλεί τους φορείς της Κεφαλλονιάς και Ιθάκης (παραγωγικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς,…

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης της Πράξης με κωδ. ΟΠΣΑΑ 0016040045

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου στα Ζερβάτα Σάμης Κεφαλληνίας με αίθουσα πολλαπλών χρήσεων», από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

Πρόσκληση-ανακοίνωση αύξησης εταιρικού κεφαλαίου

ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ME ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:  26.10.2022 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 01.09.2022 έως 26.10.2022 Συνημμένη η σχετική Πρόσκληση

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση των εταίρων

Σύμφωνα με το καταστατικό του Φορέα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης» καλεί τους Εταίρους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22-08-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:…

Εκδήλωση: «Χρηματοδοτικά εργαλεία για μια Βιώσιμη Ύπαιθρο», Δομοκός 14-16 Ιουλίου 2022

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 16 Ιουλίου 2022 στο Δομοκό Φθιώτιδας στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, η εκδήλωση με θέμα «Χρηματοδοτικά εργαλεία για μια Βιώσιμη Ύπαιθρο», η οποία αποτέλεσε συνδιοργάνωση του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου με την Ομάδα Τοπικής Δράσης “Αναπτυξιακή Φθιώτιδας ΑΕ ΟΤΑ” καθώς και το Δήμο Δομοκού με την ιδιαίτερη συνεισφορά…