Έγκριση τοπικών προγραμμάτων LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027

Με το ΦΕΚ 6539/Β/16-11-2023 εγκρίθηκαν τα τοπικά προγράμματα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2029 και κατανεμήθηκε το ποσό δημόσιας δαπάνης. Στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 Κεφαλλονιάς και Ιθάκης εγκρίθηκε ποσό δημόσιας δαπάνης 4.300.000€. Το προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθεί αναμόρφωση του τοπικού προγράμματος, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (ΕΥΕ) ΣΣ ΚΑΠ, του Υπουργείου…

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση των εταίρων

Σύμφωνα με το καταστατικό του Φορέα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης» καλεί τους Εταίρους της Εταιρείας σε Γενική Συνέλευση την 27η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ

Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πολιτιστικού και Καλλιτεχνικού Σύλλογου “Η ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ”

Ο Πολιτιστικός και Καλλιτεχνικός Σύλλογος η Τετράπολις, σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 8 – 01/11/2023 συνεδρίαση του Δ.Σ. του συλλόγου, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια μουσικών οργάνων» στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER Κεφαλονιάς και Ιθάκης, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό…

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD, Μέτρο 19, υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020, “Καλές Πρακτικές Νησιώτικής Ανάπτυξης”

Η ΟΤΔ Κεφαλλονιάς και Ιθάκης ανακοινώνει ότι, ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών αιτήσεων στήριξης, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 41/11-05-2023, 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Παρεμβάσεων Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD, Μέτρο 19, υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020, της ΟΤΔ Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης. Τα οριστικά αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας στον…

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD, μέτρο 19, υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020, “Καλές Πρακτικές Νησιώτικής Ανάπτυξης”

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Παρεμβάσεων Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD, Μέτρο 19, υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020, της ΟΤΔ Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης. Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων της ανωτέρω συνολικής διαδικασίας ανά υποδράση καθώς και τα αναλυτικά στοιχεία…

Πρόγραμμα λειτουργία Αυγούστου 2023

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρία θα παραμείνει κλειστή από την Δευτέρα 14/08/23 έως και την Πέμπτη 17/08/23. Την Παρακευή 18/08 τα γραφεία θα είναι ανοιχτά από 11:00 έως ώρα 14:30. Για έκτακτες ανάγκες, η επικοινωνία θα πραγματοποιηθεί μέσω του ιμέιλ: ionianlag@gmail.com

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΛΛΗΣ (ΝΕΑ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ)

Η Φιλαρμονική Σχολή Πάλλης, σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 4/538/5-7-2023 Απόφαση της 28ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοινώνει εν νέου πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο “Λοιπός Εξοπλισμός Φιλαρμονικής Σχολής Πάλλης” για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ενός (1) Πολυλειτουργικού Εκτυπωτή καθώς και δύο (2) αυθεντικών δοχείων αντικατάστασης μαύρου γραφίτη υψηλής απόδοσης και τυμπάνων…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΛΛΗΣ

Η Φιλαρμονική Σχολή Πάλλης, σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 4/535/8-5-2023 Απόφαση της 25ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοινώνει πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο “Λοιπός Εξοπλισμός Φιλαρμονικής Σχολής Πάλλης” για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ενός (1) Πολυλειτουργικού Εκτυπωτή καθώς και δύο (2) αυθεντικών δοχείων αντικατάστασης μαύρου γραφίτη υψηλής απόδοσης και τυμπάνων απεικόνισης, στο…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΛΛΗΣ

Η Φιλαρμονική Σχολή Πάλλης, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 3/25/8-5-2023  Απόφαση   του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο “προμήθεια χειμερινών στολών” των μουσικών της μπάντας, με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER Κεφαλονιάς και Ιθάκης, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το…

Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλληνίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο («ΔΣ») της Φιλαρμονικής Σχολής Κεφαλληνίας («ΦΣΚ») κατά την συνεδρίαση του 5 Απριλίου 2023 αποφάσισε να προχωρήσει στην τμηματική υλοποίηση δράσεων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα CLLD/LEADER Κεφαλονιάς και Ιθάκης και ειδικότερα το Μέτρο 19.2.4.4 που αφορά την Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση αφορά την διοργάνωση “Μουσικών δρώμενων στο Αργοστόλι και…