Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πολιτιστικού και Καλλιτεχνικού Σύλλογου “Η ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ”

Ο Πολιτιστικός και Καλλιτεχνικός Σύλλογος η Τετράπολις, σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 8 – 01/11/2023 συνεδρίαση του Δ.Σ. του συλλόγου, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια μουσικών οργάνων» στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER Κεφαλονιάς και Ιθάκης, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό…

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD, Μέτρο 19, υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020, “Καλές Πρακτικές Νησιώτικής Ανάπτυξης”

Η ΟΤΔ Κεφαλλονιάς και Ιθάκης ανακοινώνει ότι, ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών αιτήσεων στήριξης, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 41/11-05-2023, 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Παρεμβάσεων Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD, Μέτρο 19, υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020, της ΟΤΔ Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης. Τα οριστικά αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας στον…

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD, μέτρο 19, υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020, “Καλές Πρακτικές Νησιώτικής Ανάπτυξης”

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Παρεμβάσεων Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD, Μέτρο 19, υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020, της ΟΤΔ Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης. Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων της ανωτέρω συνολικής διαδικασίας ανά υποδράση καθώς και τα αναλυτικά στοιχεία…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου   Το Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας του έργου «Τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 για την Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης» για την υλοποίηση ενεργειών εμψύχωσης, πληροφόρησης, προβολής στο πλαίσιο…

3η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Ιδιωτικού χαρακτήρα

Περιγραφή πρόσκλησης Υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και συγκεκριμένα από το Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 (CLLD/LEADER) του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) στα πλαίσια των παρακάτω δράσεων, ήτοι: 19.2.2 Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους…

Πρόγραμμα λειτουργία Αυγούστου 2023

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρία θα παραμείνει κλειστή από την Δευτέρα 14/08/23 έως και την Πέμπτη 17/08/23. Την Παρακευή 18/08 τα γραφεία θα είναι ανοιχτά από 11:00 έως ώρα 14:30. Για έκτακτες ανάγκες, η επικοινωνία θα πραγματοποιηθεί μέσω του ιμέιλ: ionianlag@gmail.com

Προμήθεια/Δημιουργία προωθητικού υλικού ενημέρωσης και προβολής-ευαισθητοποίησης

Το Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης σύμφωνα με την υπ. αριθ. 04/03-08-2023 συνεδρίαση του ΔΣ της εταιρείας, διακηρύσσει ότι δέχεται προσφορές για την απευθείας ανάθεση του έργου «Δημιουργία προωθητικού υλικού ενημέρωσης και προβολής» για την χρήση του στις ενέργειες εμψύχωσης-ευαισθητοποίησης, της Ομάδας Τοπικής Δράσης – Διαχείρισης του τοπικού προγράμματος CLLD 2014-2020 των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλλονιάς…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΛΛΗΣ (ΝΕΑ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ)

Η Φιλαρμονική Σχολή Πάλλης, σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 4/538/5-7-2023 Απόφαση της 28ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοινώνει εν νέου πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο “Λοιπός Εξοπλισμός Φιλαρμονικής Σχολής Πάλλης” για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ενός (1) Πολυλειτουργικού Εκτυπωτή καθώς και δύο (2) αυθεντικών δοχείων αντικατάστασης μαύρου γραφίτη υψηλής απόδοσης και τυμπάνων…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΛΛΗΣ

Η Φιλαρμονική Σχολή Πάλλης, σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 4/535/8-5-2023 Απόφαση της 25ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοινώνει πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο “Λοιπός Εξοπλισμός Φιλαρμονικής Σχολής Πάλλης” για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ενός (1) Πολυλειτουργικού Εκτυπωτή καθώς και δύο (2) αυθεντικών δοχείων αντικατάστασης μαύρου γραφίτη υψηλής απόδοσης και τυμπάνων απεικόνισης, στο…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη Διευθυντή

Το Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμου (τακτικού προσωπικού), για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου της Διεύθυνση Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. Πρόσκληση: Ανακοίνωση για την πρόσληψη Προισταμένου Διέυθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων