Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση διαβούλευσης στο Δήμο Κεφαλλονιάς, για το σχεδιασμό του νέου προγράμματος “CLLD (LEADER) 2014-2020 στους Δήμους Κεφαλλονιάς – Ιθάκης”

Το «Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – ΠΕ Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης», πραγματοποίησε την Δευτέρα 23/10/2017 και ώρα 19:00, εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος», στο πλαίσιο ενεργειών ενημέρωσης και διαβούλευσης για το σχεδιασμό του νέου τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020, στους Δήμους Κεφαλλονιάς & Ιθάκης. Η…

Εκδήλωση διαβούλευσης στο Δήμο Κεφαλλονιάς, για το σχεδιασμό του νέου προγράμματος “CLLD (LEADER) 2014-2020 στους Δήμους Κεφαλλονιάς – Ιθάκης”

Το «Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – ΠΕ Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης», οργανώνει εκδήλωση διαβούλευσης, στο πλαίσιο σχεδιασμού του νέου προγράμματος “CLLD (LEADER) 2014-2020 στους Δήμους Κεφαλλονιάς και Ιθάκης”, την Δευτέρα 23/10/2017 και ώρα 19.00, στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος», στην Κεφαλλονιά. Προκειμένου να προχωρήσει ο σχεδιασμός του νέου…

Αποτίμηση εκδήλωσης διαβούλευσης της 15-2-2017 του Δήμου Κεφαλλονιάς για τον σχεδιασμό του νέου προγράμματος “CLLD (LEADER) 2014-2020 στους Δήμους Κεφαλλονιάς-Ιθάκης”

“Με την υποστήριξη του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου Κεφαλλονιάς στο κατώφλι του νέου LEADER” Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Κεφαλλονιάς & Ιθάκης πραγματοποίησε την Τετάρτη 15/05/2017 και ώρα 17:00 εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος», στο πλαίσιο ενεργειών ενημέρωσης και διαβούλευσης για τον σχεδιασμό του νέου τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER 2014-2020 στους Δήμους Κεφαλλονιάς &…

Εκδήλωση διαβούλευσης στον Δήμο Κεφαλλονιάς για τον σχεδιασμό του νέου προγράμματος “CLLD (LEADER) 2014-2020 στους Δήμους Κεφαλλονιάς-Ιθάκης”

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. διοργανώνει την Τετάρτη 15-02-2017 και ώρα 17:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος”, ενημερωτική εκδήλωση – διαβούλευση  με θέμα: «Σχεδιάζουμε το πρόγραμμα CLLD (LEADER) 2014-2020 στους Δήμους Κεφαλλονιάς – Ιθάκης». Η εκδήλωση έχει στόχο την ευρεία δημοσιοποίηση του προγράμματος, την…

Αναπτυξιακή Πάρνωνα

Περιγραφή Η «Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.» (ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε.) ιδρύθηκε στις 26/9/1995 (ΦΕΚ 5854/11-10-95) με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας (επιχείρηση των Ο.Τ.Α) και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κύριο σκοπό την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής του Πάρνωνα. Με την από 25/5/2007 Γενική Συνέλευση των μετόχων της η Εταιρεία έλαβε την επωνυμία «Αναπτυξιακή…