Περιγραφή Network of Municipalities of the Finest Greek Tastes
“Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές” ονομάζεται το Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LEADER στην Ελλάδα [Μέτρο 421 “Διατοπικές και Διακρατικές συνεργασία”, Άξονας 4 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)]. 21 ΟΤΔ (Ομάδες Τοπικής Δράσης) των Τοπικών Προγραμμάτων LEADER της Ελλάδας, μαζί με τις τοπικές Αναπτυξιακές εταιρείες, σχημάτισαν μια εταιρική σχέση εκπροσωπώντας τις περιοχές παρέμβασής τους.Το Σχέδιο τελεί υπό την αιγίδα του ΥπΑΑΤ – Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΚΕΔΕ – Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
Βασικοί στόχοι του Σχεδίου είναι οι εξής:

  • Ανάδειξη και προβολή των εκλεκτών ελληνικών γεύσεων με προϊόντα που διαθέτουν ποιότητα, φήμη και άμεση σύνδεση με την περιοχή παραγωγής.
  • Δημιουργία «Δικτύου των εκλεκτών ελληνικών γεύσεων», με ενσωμάτωση ενός τουλάχιστον χαρακτηριστικού προϊόντος από κάθε περιοχή, καλύπτοντας γεωγραφικά όσο μεγαλύτερο μέρος της χώρας είναι δυνατόν.
  • Σχεδιασμός δράσεων άμεσης εφαρμογής, που θα υλοποιούνται και θα χρηματοδοτούνται από το Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας και δράσεων επόμενης φάσης, που μπορεί να υλοποιήσει το Δίκτυο των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων.

Στο Δίκτυο συμμετέχουν 55 Δήμοι , 21 Αναπτυξιακές εταιρείες και 3 φορείς.

Διεύθυνση Λεωνίδιο Αρκαδίας
Τηλέφωνο 27570.22807
E-mail FinestGreekTastes@gmail.com
Web site www.FinestGreekTastes.com