Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλληνίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο («ΔΣ») της Φιλαρμονικής Σχολής Κεφαλληνίας («ΦΣΚ») κατά την συνεδρίαση του 5 Απριλίου 2023 αποφάσισε να προχωρήσει στην τμηματική υλοποίηση δράσεων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα CLLD/LEADER Κεφαλονιάς και Ιθάκης και ειδικότερα το Μέτρο 19.2.4.4 που αφορά την Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση αφορά την διοργάνωση “Μουσικών δρώμενων στο Αργοστόλι και…