Νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER 2023-2027 – Ξεκινούν οι διαβουλεύσεις με ΟΤΑ, φορείς και τοπικό πληθυσμό της Κεφαλλονιάς και Ιθάκης

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης Κεφαλλονιάς και Ιθάκης (ΟΤΔ Κεφαλλονιάς και Ιθάκης), μετά από απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΔΠ), ανακοινώνει δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023 – 2027. Για το λόγο αυτό, καλεί τους φορείς της Κεφαλλονιάς και Ιθάκης (παραγωγικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς,…