Ανάκληση Απόφασης Ένταξης της Πράξης με κωδ. ΟΠΣΑΑ 0016040045

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου στα Ζερβάτα Σάμης Κεφαλληνίας με αίθουσα πολλαπλών χρήσεων», από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ