Υπογραφή αποφάσεων ένταξης πράξεων Δημοσίου χαρακτήρα

Το Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης (ΔΙΣΚΙ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι υπογράφηκαν οι αποφάσεις ένταξης των 22 Πράξεων Δημοσίου χαρακτήρα που εγκρίθηκαν από το ΔΙΣΚΙ  για χρηματοδότηση από το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD . Θα ακολουθήσει εντός των ημερών γραπτή ενημέρωση προς τους δικαιούχους για την  διαδικασία υπογραφής σύμβασης υλοποίησης. Για το Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Ο Πρόεδρος ΔΣ Δημήτριος…