Πρόσκληση σε έκτακτη Γ.Σ.

Σύμφωνα με το καταστατικό του Δικτύου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης – Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης » καλεί τους Εταίρους της Εταιρείας σε ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση την 23/10/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής…