Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης

Κατάθεση προσφορών για το έργο Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης του Δικτύου Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης   Το Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης σύμφωνα με την υπ. αριθ. 2/28-11-2017 Συνεδρίαση του ΔΣ της…