Πρόσκληση 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, 28 Φεβρουαρίου 2018, Αργοστόλι

Το ΔΣ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία “Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης – Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης” καλεί τους εταίρους της Εταιρείας στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση την 28/02/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλλονιάς, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.…