Περιγραφή Professional Fishing Association of Kefalonia “O Kefalos”
Ο αλιευτικός σύλλογος ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό την προβολή, προαγωγή, διεκδίκηση ικανοποίησης και ασφάλιση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του που ασκούν αλιευτική εκμετάλλευση.
Με την ίδρυσή του συνένωσε τους αλιευτικούς συλλόγους που ήταν διάσπαρτοι στο νησί σε μία ενιαία οντότητα. Σήμερα αριθμεί 33 μέλη.
Διεύθυνση
Τηλέφωνο 26710.
E-mail
Web site