Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών του έργου εκπόνησης μελέτης εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο “Αξιολόγηση τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD 2014-2020”

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών του έργου «Αξιολόγηση τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD» (σε μορφή pdf) εδώ Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.