ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Το Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλονιάς και Ιθάκης ανακοινώνει ότι προτίθεται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων της Εταιρείας ως Διευθυντή του τμήματος Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Δικτύου για διάστημα διάρκειας 9 μηνών. Η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου…