Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών του έργου εκπόνησης μελέτης εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο “Αξιολόγηση τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD 2014-2020”

You are here:
Go to Top