ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD, Μέτρο 19, υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020, σε συνέχεια της αποδοχής υπερδέσμευσης πόρων

You are here:
Go to Top